Profesyonel İlaçlama Hijyen ve Temizlik Hizmetleri

Böcek varsa çare BOCEKVAR!
 • BocekVar Çağrı Merkezi
Farenin insan sağlığına zararları.

Fare İlaçlama

Kemirgenler sınıfından olan fareler dünyanın her yerinde görülmektedir.Elastik yapılı bu omurgalı canlılar kendi boyutlarından daha küçük yerlere rahatlıkla girebilirler.İnsanların yaşam alanlarında, iş yerlerinde, depolarda, kısacası hemen her yerde yaşayabilen fareler, çok hızlı üreyebilen canlılardır.Fareler memeli canlılardır ve sıcak kanlıdırlar.Bu yüzden insanların yaşadığı alanlarda sıklıkla dolaşırlar.Fareler genel olarak en ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilecekleri gibi aynı zamanda insanların yumuşak dokulu bölgelerini kemirebildikleri de bilinmektedir.

Veba, tifüs, verem, Lyme, Salmonella, humma, Listoriosis gibi hastalıkları taşıyan fareler bu mikropları dışkıları, kılları, tükürükleri ve idrarlarıyla bulaştırırlar.Ayrıca ısırıkları ile Sodoko adı verilen çok tehlikeli bir hastalığa da yol açarlar.Taşıdıkları ve salgıladıkları bakterilerle farelerin çok fazla zaman kaybetmeden imha edilmesi gerekmetedir.Fareyle mücadele ve fare ilaçlama alanında geliştirilmiş olan ilaçlar ve yöntemler, oluşacak problemin en aza indirilmesi için oldukça etkili bir rol oynamaktadır.

Görüntülenme :4289
09.09.2019 05:50:44

Farenin Zararları

Fareler, tarlalara, ambarlara, evlere, bahçelere girebilirler ve bizim besin kaynaklarımıza ortak olurlar.Yiyeceklerimizi tüketirler ve keskin dişleri ile eşyalarımızı kemirebilirler.Bunlardan daha da önemlisi hanta virüs, veba, tifüs, humma, verem, sıtma , Lyme, Salmonella,Listoriosis,Sodoko ve bir çok hastalığı taşıdıkları mikrop ve bakterilerle yiyeceklere , içeceklere , evcil hayvanlara ve insanlara bulaştırabilirler.Farelerin, tükürük salgılarının uyuşturucu (narkoz) etkisi ile, insanların ve hayvanların burun, kulak, parmak gibi organlarını kemirdikleride görülmüştür.Sürekli kemirmek zorunda olan bu canlılar , dişlerini kontrol altında tutmak için sert metaller de dahil her türlü nesneyi kemirebilirler.Özellikle tesisat içlerinde çok sık dolaşan fareler tesisat sistemine zarar vermekle beraber kablolarıda kemirerek elektrik sistemine zarar verip yangınlara da sebebiyet vermektedirler.

Astım hastaları ve nefes darlığı çeken insanların yaşam alanlarında bulunan fareler bıraktıkları dışkıları ile bu rahatsızlıkları daha da tetikleyip nefes almalarını zorlaştırabilmektedir.İnsanları tehdit olarak algıladıklarında saldırabilirler.Kendi boylarının 5 katı kadar sıçrayabilen bu canlıların saldırısında olası hastalıkların mikroplarının bulaşma oranı oldukça yüksektir.Hızlı üreyebilmeleri ve zeki olmalarıyla bilinen bu kemirgenler çok kısa sürede yaşam alanlarını istila edebilirler.Özellikle otellerde ve konaklama yerlerinde , restaurant gibi gıda sektörlerinde müşteriler tarafından görülen fareler kurumların prestijlerini de sarsmaktadır.Fareler yapılara verdikleri zararlar, insan sağlığına zararları, insanların gıdalarına zararlarından dolayı, dünya çapında önem taşıyan zararlılardır.

Farelerin Yaşam Alanları Ve Beslenmesi

Dünyanın her yerinde yaşayabilen kemirgen sınıfı üyesi fareler. tahıllar, meyveler, otlar, sebzeler, böcekler vb. birçok farklı yiyeceği tüketebilen hayvanlardır.Bazı fareler tarlalarda yaşar ve ekinleri besin olarak kullanır, bazı türleri ise lağımlarda yaşar.Fareler kemiksiz bir yapıya sahip oldukları için küçük alanlardan dahi geçerler.Fareler özelikle çatı, bodrum, merdiven boşluğu, gıda yerleri gibi alanlarda daha çok bulunurlar.Fare türüne bağlı olarak değişebilmekle birlikte bir dişi fare senede 5-7 ay arasında hamile kalabilir ve her doğumda 7-9 arasında yavru doğurabilir.Buda yılda ortalama 35 farenin diğer fare popülâsyonlarına katılması demektir.Fareler memeli canlılar oldukları için yavrularını canlı olarak doğururlar.Ortalama yaşam süreleri ev farelerinde 11 ay , çatı farelerinde 16 ay ve lağım farelerinde ise 48 aydır.

Fare İle Mücadele Yöntemleri

Evinizde yada yaşam alanlarınızda bir fare görmeniz fare sizinle aynı ortamı paylaşması , istila etmesi anlamına da gelebilir.Evinizde doğum yapmış bir fare ise çok sayıda farenin olduğu ve bu yavruların beslenmesi , büyümesi için anne farenin daha çok çalışacağı anlamına da gelmektedir.Fareler tehlike altında olduklarını hissettiklerinde saldırıya geçerler.Bu tip durumlarda kemirgenlere karşı tepki verilmemelidir ve çocuklarımızı ve evcil hayvanları mümkün olduğu kadar kendini tehlike altında hissden fareden uzak tutmalıyız.Zeki olmaları ve hassas burunlarıyla bilinen fareler geceleri aktif olduklarından dolayı çok kullanmadığımız alanları sahiplenmekle birlikte özellikle mutfakta veya yakınlarında da yuva yapmaktadır.Mutfakta günlük kullanılan araç gereçleri hemen yıkayıp ortadan kaldırılmalıdır.Yiyeceklerin üzerleri örtülmeli , kapatılmalı ve saklamak için cam yada metal kaplar tercih edilmelidir.Karton kutuları ve çöpleri ortada bırakılmamalıdır.Çöp kutusunun ağzı sürekli kapalı kalmalıdır.Elastik vücut yapıları çok dar yerlere dahi zorlanmadan girmelerine olanak sağlar.Duvar çatlakları kapatılmalı , tuvalet ağzına kapak konulmalı , sızabilecekleri her delik onarılmalıdır.Kullanılan fare kapanları ve tabletler ise çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde olmalıdır.Zira canlı olarak yakalanan fareler kendilerini korumak adına yaklaşan her canlıya saldıracaktır.Ölü ele geçirilen kemirgenler ise kontrol edilmediklerinde evde yada yaşam alanınızda kökü kokulara sebep olmaktadır.Tuzakları sürekli kontrol etmeli yakalanan fareleri yaşam alanından uzaklaştırmalıdır.

Fare İlaçlama Yöntemleri

Farelerin insan sağlığına verdikleri zarar ve zeki oldukları düşünüldüğünde mücadelesi de kolay olmayacaktır.Bireysel mücadeleler sağlıklı netice vermemekte hatta durumu daha da kötüye götürebilmektedir.Kullanılan zehirli maddelerin insan sağlığına ve hedef dışı canlılara zarar vermesi, hijyenin bozulmasına yol açan koşulların gibi pek çok olumsuz durum, farenin yol açtığı zarardan daha fazlasını yaratabilir.Modern fare ilaçlaması ise sorunun kök-neden analizi ile ele alınmasını, çözümlenmesini ve tekrarlanmamasını, ayrıca aktivite görülen alanın hijyene kavuşturulmasını sağlamaktadır.Fare ilaçlamasında bilinen ve kullanılan 3 tip müdacele yöntemi vardır.

İstasyon Mum Blok İlaçlama Yöntemi

Fare istasyonları, içerisine farenin girip çıkabileceği şekilde tasarlanmış kapalı ve kilitli kutulara verilen isimdir.Kilitli kutuların içine; mum blok yada tablet şeklinde fare yemleri (zehirleri) yerleştirilir.Kutular kapalı ve kilitli olduğu için çocuklar, bebekler veya evcil hayvanlarınız için tehlike arz etmez.Tüm açık ve kapalı alanlarda farelerle yapılan mücadelede içerisinde kemirgenlerin çok sevdiği tahılları bulunduran yemlerin yağışlardan ve diğer dış etkenlerden korunması amacıyla ilaçlama istasyonlarının içine konularak uygulama alanına bırakılması şeklinde yapılır.Uygulama herhangi bir renk, koku ve leke bırakmaz , tamamen kemirgen ile mücadeleye yöneliktir.

Pellet Yem ile İlaçlama (Serpme Yöntemi)

Fareler için tasarlanmış ve üretilmiş son derece çekici ve lezzetli bir formülasyona sahip oldukça işlevsel bir yem türü olan Pellet yemleri Granül halinde serpme yöntemi ile hedef bölgelere yerleştirilir.Bu yemlerle yapılan uygulamalar son derece başarılı sonuçlar vermektedir.Yapılan uygulamanın etkisi nem ve yağış almadığı sürece kuru ortamda son derece etkili ve uzun sürelidir.Pellet fare yemleri, fare ve sıçan gibi kemirgenlerle mücadelede kullanabileceğiniz en etkili ilaçlardan biridir.Etkinliği en zorlu hava koşullarında bile görülen Rodilon, nemli ve yağışlı havalarda dahi etkisini gösterir.Alanınıza farenin yemesi için alternatif yemler koysanız dahi, pasta formülasyonu içerisindeki bitkisel yağlar ve diğer çekici maddeler, ortamdaki fare için daha cazip ve çekici bir gıda olacaktır.Bu yüzden herhangi bir ekstra işleme gerek kalmadan fare istasyonu içerisine yerleştireceğiniz Pellet fare yemleri, hem kısa sürede fareyi üzerine çekecek hem de yaşam alanınızda farklı gıda arayışına girmeden ve sizi de etkilemeden zehri yiyip ölecektir.

Bu ilacın uygulanması herhangi bir hazırlık veya uğraş gerektirmez.Bu yüzden çokça tercih edilmektedir.Kullanıma hazır özel ambalajında bulunan Pellet Fare Zehiri, çocukların ve evcil hayvanların, hedef dışı yaban hayatının ulaşamayacağı yerlere ve hasara dayanıklı blok kutuları içinde el değmeden uygulanmalıdır.Bu yemler fare istasyonları içerisinde de kullanılabilir.

Pasta Zehir ile İlaçlama Yöntemi

Bu pasta fare ve sıçanlar için son derece cazip olan küçük kullanıma hazır zarflar içinde sununlan hoş kokulu bir yemdir.Küçük paketler halinde kek kıvamına getirilmiş yemler açık alanlarda kullanıma uygun, neme ve yağışlara dayanıklıdırlar.Mum bloklardan farkları istasyonların giremeyeceği küçük ve dar alanlara atılarak uygulanabilmesidir.Farelere etki mekanizması kurutma üzerine olduğu için ölen kemirgenler herhangi bir sebepten dolayı koku yapmaz.Firmamızın hem açık alanda hemde kapalı alanda en çok kullandığı uygulama yöntemidir.Fare ve sıçanlar bu yemi tek bir defa yedikten sonra en geç 7 gün içinde ölür.Öldükten sonra bir mumyalaşma başlar.Bu olay kokuyu azaltır.İçinde insanlar ve evcil hayvanlar için itici bir madde bulunur.

Fare İle Mücadelede Sıvı İlaçlama

Bilinçsizce karşı farelere yapılan sıvı ilaç uygulaması yalnızca göz önünde olan ve sıvı ilacın ulaşabildiği farelere etki etmektedir.Oysa gerçek ve kalıcı bir kemirgen mücadelesi gizlenen fareleri de hedef alır.Amatörce ya da ciddiyetsizlik ile yapılan ilaçlamalarda söz konusu haşere olduğunda özel mülkiyetli alanları ilaçlamaktan kaçınırlar.Belediyeler ise genellikle toplumun kullandığı ortak yaşam alanlarını ilaçlar ve mücadeleyi buradan sürdürürler.Firmamız uygulamayı hem içeride hemde dışarıda mükemmel sonuç almak için çevreye hakim olarak gerekli tüm izinleri ve tedbirleri eksiksiz alıp uygulamayı bütün farelerden kurtulmaya yönelik yapar.

Fare İlaçlaması Ve BOCEKVAR.!

Birçok farklı hastalığı doğrudan ya da dolaylı olarak bulaştıran fareden kurtulma yolları, kişisel çabalarla etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.Ancak farenin zararlarından kurtulmanın en etkili ve kesin çözümü, fare ilaçlama hizmeti veren bir haşere ilaçlama firması ile temas kurmaktır.BOCEKVAR; insanlara ve yaşam alanlarına zarar veren farelere karşı , %100 garantili fare ilaçlama yöntemleri ile tam hizmet vetmektedir.Uzman ekibiyle sorunun kaynağını ve fare ile mücadelede en doğru yöntemi belirleyerek harekete geçer ve 15 gün ile 1 ay arasında mükemmel sonuç almanızı sağlar.Fare nasıl yok edilir konusundaki uzmanlığını teknik analizlerle birleştirerek sorunuzun kaynağını tespit eden BOCEKVAR; fare ilaçlamanın yanı sıra aynı sorunla tekrar karşılaşmamanız için de gerekli bilgileri sizinle paylaşır.

BOCEKVAR; insan sağlığına, hedef dışı canlılara ve çevreye zarar vermeyen, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ilgili belediyenin vermiş olduğu ruhsatlara uygun bir şekilde biyosidal ürünleri kullanır.Ayrıca BOCEKVAR ekipleri tarafından daha önce belirlenmiş olan farelerin giriş-çıkış noktalarının kapatılması da alanda fare probleminin tekrarlanmasının önüne geçecektir.Fare aktivitesinin bertaraf edilmesine müteakip alanda detaylı temizlik yapılmalıdır.Böylece aktivite görülen bölge, farelerin geride bırakmış olabileceği mikrop ve virüslerden arındırılır.Fare İlaçlama hizmeti Antalya’da yaptığımız uygulamalar arasında ilk sıradadır.Firmamız uzun yıllar yaptığı uygulamalar ile fare konusunda uzmanlaşmış ve sorun çözüm oranı %100’e çok yaklaşmıştır.Evde, Ofiste, işletmelerde,özellikle otellerde ve konaklama merkezlerinde ve daha birçok yerde bu kemirgen türüne karşı 7/24 ilaçlama hizmeti vermekteyiz.Fare ilaçlama ve farelerle mücadele sağlık ve maddi açıdan ciddi mücadele ister.Biz bu ciddiyetin farkında olan bir ilaçlama şirketiyiz.

FOTO GALERİ

 • Fare İsyasyon Yemleri
 • Istasyon Fareler için
 • Titan Pellet Fare Yemleri
 • Fare Pasta Zehiri Bayer

YORUMLAR

  Bu makaleye henüz yorum ve derecelendirme yapılmadı..

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için üye girişi yapınız.
 • Derecelendir
 • Çok Kötü
 • Kötü
 • İyi
 • Çok İyi
 • Mükemmel

DÖKÜMAN

  Bu haşere tipine henüz dosya veya döküman yüklenmedi..

VIDEO

Bu haşereye henüz video yüklenmedi..