Profesyonel İlaçlama Hijyen ve Temizlik Hizmetleri

Böcek varsa çare BOCEKVAR!
 • BocekVar Çağrı Merkezi
Çekirge nedir zararları nelerdir?

Çekirge İlaçlama

Çekirge, yüzyıllardır varlığını sürdüren , Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen düz kanatlılar takımından Caelifera alt takımının sıçrayıcı özelliğine sahip haşerelerdir.Ömürleri ortalama 4 aydır.Boyları genellikle 4-5cm. civarında olsa da ölkemizin bazı bölgelerinde etçil türde 20-25cm. olanlarıda görülmüştür.Üç çift ayağı bulunan ve uzun olan arka bacaklarına dayanarak çok uzağa (2-3 metre) sıçrayabilen çekirgeler sıcak bölgeleri severler ve sürüler halinde yaşarlar.Birçok kültür bitkisini yemek suretiyle büyük zararlara neden olan çekirgelerin ülkemizde ona yakın türü zararlı olmaktadır.

Ülkemizde, en yaygın bulunan türleri Yeşil Çekirge, Kara Çekirge, Fas Çekirgesi, Madrap Çekirgesi ve İtalyan Çekirgesidir.Yeşilçekirge türleri ve İtalyan çekirgesi Ülkemizde bütün bölgelerde yaygın olarak bulunmakta olup, Fas çekirgesi Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde, Güdük çekirge Ege bölgesinde, Çizgili çekirge ve Madrap çekirgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha yaygındır.Çekirgeler haşere dünyasında büyük bir millettir.Kıtaları aşabilecek kadar uzun mesafe uçabilirler ve sürüdeki çekirge sayısı yaklaşık 12.5 trilyona kadar çıkabilir.

Görüntülenme :11493
23.08.2019 17:32:23

Çekirge Yaşamı Ve Beslenmesi

Çekirgeler geçmiş zamanda Yüce Allah'ın haddi aşan kullarına bela ve musibet olarak gönderdiği haşerelerden biri olarak bilinir.Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a karşı çekirgeden bir ordu gönderildiği bahsedilir.Çekirgelerin hayatsal faaliyetlerine baktığımızda sürüler oluşturarak onların göçleri en eski zamanlardan beri insanların dikkatini çekmiştir.Saatte 16km. hızla uçabilen çekirgeler bir uçuşla havada 12 saat kalabilirler.Sürüler oluşturarak kıtalar arası hareket edebilen bu çekirgeler geçtikleri yerlerde yeşil adına ne varsa yer ve mahsulleri yok ederler.Bu yerlere tam anlamıyla bir ekonomik yıkım ve açlık getirirler.Çekirge sürülerinin yaptıkları bu zarardan dolayı yapılan hesaplamalara göre bir günde yaklaşık 80.000 ton besin tükettikleri ve bunun 40.000 insanı bir yıl boyunca doyurmaya yetecek kadar bir miktar olduğunu bulmuşlardır.Kışı, yumurta döneminde geçirirler ve çekirgelerin yumurta bıraktıkları alanlara "Garsiyat alanları" adı verilir.Çekirgeler yumurtalarını su tutmayan meyilli arazilere, çayır diplerine, tarla kenarındaki işlenmemiş sert topraklara, meyilli ve yumuşak topraklara çeltik tavaları veya tarla kenarındaki toprak setlere bırakırlar.Yumurtadan çıkan yavrular önce çevredeki çayır otları ile beslenir, daha sonra da kültüre alınmış alanlara geçerler.Çekirgeler 5 gömlek değiştirerek ergin olurlar.Her yavru dönemi yaklaşık 5-7 gün kadar devam eder.Yavrular yaklaşık 5-6 hafta içinde ergin hale gelirler ve senede 1 döl verirler.Bu dönemleri geçirerek ergin olan bireyler çiftleşir ve dişiler tekrar yumurta bırakırlar.Bu yumurtalar toprakta 9-10 ay kadar kalır ve ertesi yılın ilkbaharında açılır.

Çekirgeler çayır ve meralar, tarla bitkileri ve yem bitkileri, çeltik, hububat, ayçiçeği, pamuk, bağ, meyve fidanları, sebzeler, pancar, pamuk ve tütün fidelerinde beslenir.Çekirgeler bitkileri yemek, saplarını kesmek suretiyle zarar verirler.Bir çok kültür bitkisi üzerinde beslenmekte olup özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar vermektedirler.Yeşil çekirgeler çayır ve otlaklarda, bağ ve meyve fidanlarında, kara çekirgeler ise yeni gelişen tohumların kök ve sapında, bağlarda omcaların körpe filizlerinde, sebzelerde, pancar, pamuk ve tütün fidelerinde beslenir ve zarar verirler.Fas ve İtalyan çekirgeleri daha çok çayır ve meralarda, tarla ve yem bitkilerinde; yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır.Epidemi yaptığı yıl ve yerlerde %100’e varan oranda zararlara neden olabilmektedir.Bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırırlar.Kondukları alanları birkaç dakika içerisinde çöle çevirebilirler.Aradıkları yiyecekleri bulamazlarsa yünlü elbiselere, pamuklara, korkuluklara, ahşap evlerin çatlak bölümlerine saldırırlar.Yiyecek cinsinden ne varsa, birkaç dakika içinde, hemen hepsini kemirir, silip süpürürler.Güdük çekirge tahıllar, çayır, mera ve yem bitkilerinde sapları kesmek ve bitkileri yerler.Karaçekirge tütün, pamuk, şeker pancarı, tahıl ve bazı sebzelerde bitkileri yerler.Kılıçlı çekirge bağ ve meyve ağaçları, tarla bitkileri, çayır ve mera bitkilerinde bitkilerin yeşil kısımlarını yerler.Madrap çekirgesi başta çeltik olmak üzere tahıl, ayçiçeği, pamuk ve bağlarda bitkileri yerler.

Çekirgenin Zararları

Çekirgeler bulundukları yerlerde doğası gereği kısa sürelide olsa kaos oluştururlar.Etçil çekirgelerin bulundukları yerlerde diğer haşerelerin ve böceklerin yaşama şansı pek kalmaz.Aynı zamanda kalabalık bir sürü oluşturduklarında düşmanlarını da kendilerine çekerler.Çekirgelerin başta insanlar olmak üzere çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır.Sığırcık, alaca sığırcık leylek, karga, serçe gibi kuşlar, çekirgenin yavru ve erginlerini yiyen önemli doğal düşmanlarıdır.Yumurtadan çıkan küçük çekirgeler, hemen hemen ne bulurlarsa, kemirip yemeye başlarlar, önlerindeki bitkiler tükendikçe, ötedekine, o da bitince, daha ötedekine saldırırlar.Böylece, hızla ilerlemeye koyulurlar.Öyle ki, bunların milyarlarcası, koskoca bir ülkenin bütün ürününü pek kısa bir süre içinde büsbütün yok edebilirler.Yavrular, kanatları çıkınca, tıpkı arıların oğul vermesi gibi, kitle halinde, değişik yönlere doğru uçmaya başlarlar.Milyarlarca çekirgeden meydana gelen bu sürüler, kondukları yerde, işe yarar hiçbir şey bırakmazlar.Çok yıllık bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, dane ve meyvelerini yemek suretiyle ekonomik düzeyde zarar verir.Çekirge yoğunluğu arttıkça zarar oranları da artar.Genç bitkilerde zararları daha fazla olmaktadır.Yiyecek cinsinden ne varsa, birkaç dakika içinde, hemen hepsini kemirir, silip süpürürler.Tarım alanları başlıca ilk hedefleridir.Çok geçmeden de, kitleler halinde ölmeye başlarlar, öyle ki, bu çekirge ölüleri çok geniş alanları kaplar.Sıcağın etkisiyle, bu ölüler bozulur ve çok pis bir koku çıkarırlar.Dirileri zarar verdiği gibi ölüleri de sağlık açısından zarar teşkil etmektedir.

Çekirge İle Mücadele Yöntemleri

Çekirgeler ile çeşitli mücadele yöntemleri sürekli geliştirilmekte ve geçmişten günümüze kadar kullanılmış teknikler hala devam etmektedir.Çekirgeler ile biyolojik mücadele de çekirgeler, doğada bulunan predatör (avcı) böcekler ve parazitler sayesinde baskı altında tutulabilmektedir.Ancak bu doğal düşmanların laboratuvarda üretilerek biyolojik mücadelede kullanılması çalışmaları istenilen düzeyde değildir.Çekirge ile mücadele hızlı üremeleri ve çoğalmaları açısından yavru ve ergin mücadelesi şeklinde yapılır.Yavru mücadelesi önemli olup; eğer birkaç dekarlık alanda yapılması gereken mücadele zamanında yapılmazsa yüzlerce dekar alanda mücadele yapmak daha da zor hale gelecektir.Çekirgeler yavru dönemlerinde toplu halde ve daha az hareketlidirler.Ergin mücadelesi sürveyi için, yapılan mücadele çalışmalarında 1 m2’de 8 veya daha fazla birey varsa kimyasal mücadele yapılır.Yumurta açılımı, iklim koşulları ile ilgili olarak duraklıyor ve tekrar başlıyorsa, arazide gözlem ve kontrollere devam edilmeli, gerekirse bu alanlar tekrar ilaçlanmalıdır.Çekirge ilaçlamalarında Cypermethrin ve Malathion isimli etkin maddeler kullanılmaktadır.İlaçlamada kullanılacak aletin ayarları yapılmalı, öncelikle atomizör ile uygulama yapılmasına önem verilmeli, atılacak ilacın dekara dozu önerildiği şekilde ayarlanmalıdır.Yavru mücadelesine önem verilmeli, çekirgeler ergin olmadan mücadelesi tamamlanmaya çalışılmalıdır.Yavru mücadelesi günün her saatinde yapılabilir.Ancak çekirgeler ergin olmuşlar ise ilaçlama sabah erken ve akşamın geç saatlerinde yapılmalıdır.Diğer bir eş zamanlı mücadele yöntemi ise çekirgelerin düşmanlarına her türlü desteği vermektir.Çekirgelerin çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır.Sığırcık, alaca sığırcık leylek, karga, serçe ve benzeri kuşlar, çekirgenin yavru ve erginlerini yiyen önemli doğal düşmanları olup kuşların korunması, çoğalması ve desteklenmesi için tedbirler alınmalıdır.Bitki Koruma Ürünleri’nin gereksiz ve aşırı kullanımından kaçınılmalıdır.Çekirgelerin problem olduğu yerlerde kuşlara yan etkisi az olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

Çekirgeler ile mücadele için genellikle ilaçlama yöntemi tercih edilmektedir.İlaçlama yöntemiyle çekirgelerden kurtulmak için, alanın büyüklüğüne, alandaki gıdaların ve insanların çıkarılmayacak durumda olmalarına bakılır ve işlem, püskürtme veya buharlama şeklinde yapılır.Çekirge ile mücadele için en etkili ilaçlar sıvı ilaçlamada kullanılır.Basit metotlar sonrasında kolayca uygulanan bu işlemler ardından sizlere daha sağlıklı huzurlu ortamlar oluşturulur.Çekirge yavrularının yumurtadan çıkması iklim koşullarına, mevsimlere ve yağmurlara bağlıdır.Bu yumurtalar herhangi bir miktarda sıcak bir yağmur yağmadıkça dışarı çıkmayan çekirge türleri vardır.Bu türlerin sahip oldukları örtülerini ancak yağmur suyu yardımıyla çatlatabilip dışarı çıkabilirler.Bazı türlerde dişiler yağmur yağdıktan sonra yumurtalarını bırakırlar.Yumurtalarını kuru toprağa bırakanlar da vardır; ancak bu yumurtalar yağmur yağana kadar çatlamazlar.Çekirgeler bu dönemlerde toplu hâlde ve yavaş hareket eder.Yumurta açılımı, iklim koşulları ile ilgili olarak duraklıyor ve tekrar başlıyorsa arazide gözlem ve kontrollere devam edilmelidir.Gerek görülürse bu alanlarda tekrar ilaçlama yapılmalıdır.Profesyonel ilaçlama şirketi BOCEKVAR; çekirgelerden kurtulmanız için yetkin ve kurumsal hizmet sunar.Böcek ilaçlama şirketi BOCEKVAR; uzman ekibinin kullandığı çevreye saygılı ve hedef dışı canlılara zararsız biyosidal ürünler (Sağlık Bakanlığı Onaylı) ile çekirge ilaçlama hizmetini kesin ve garantili olarak uygular.BOCEKVAR; aynı zamanda çekirgeler için kullanılacak ilaçların satışını ve tedarikini de sağlamaktadır.

FOTO GALERİ

 • Çekirge
 • Petek gözlü Çekirge
 • Uçan Çekirge
 • Çekirgeler
 • Çekirgeler ile mücadele
 • Çekirge ilaçlaması

YORUMLAR

  Bu makaleye henüz yorum ve derecelendirme yapılmadı..

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için üye girişi yapınız.
 • Derecelendir
 • Çok Kötü
 • Kötü
 • İyi
 • Çok İyi
 • Mükemmel

DÖKÜMAN

  Bu haşere tipine henüz dosya veya döküman yüklenmedi..

VIDEO

Bu haşereye henüz video yüklenmedi..