Profesyonel İlaçlama Hijyen ve Temizlik Hizmetleri

Böcek varsa çare BOCEKVAR!
 • BocekVar Çağrı Merkezi
Bot Fly (Dermatobia hominis)

Bot Fly İlaçlama

20. yüzyıl başlarında ortaya çıktığı tahmin edilen Bot Fly Sineği (Oestridae), insanlar ve memeli hayvanların deri altına larvalarını bırakan ve ölümcül olabilen bir haşere türüdür.Tropikal ve sıcak iklimlerde yaşamayı seven bu etcil canlının anavatanının Afrika ve Güney Amerike olduğu tahmin edilmektedir.Bot Fly Böceği etçil olup yumurtalarını hayvanlarda ve bazen insanlarda açık yaralar, burun, kulak, göz, ağız boşlu, mesane, ve benzeri bölgelere bırakarak, yumurtalardan gelişen larva formlar ile çeşitli klinik tutulumlara neden olan tehlikeli haşereler grubundandır.

Bot Fly Sineği'nin bilinen 150 türü bulunmaktadır.Yaşam süreleri ise türlerine ve yaşam alanlarına göre değişmektedir.Bu zararlılara Topuk Sineği, GadFitler de denilmektedir.İnsanlara musallat olan türüne ise; İnsan Sineği ya da İnsan Bot Sineği (Dermatobia hominis) denmektedir.Bazı türleri deri altında yaşamına devam ederken, bazı türleri ise konuçlandığı canlının bağırsaklarına yerleşir ve kurtçuk olana kadar yaşamına burda devam eder.

Görüntülenme :7476
03.12.2019 12:00:21

Bot Fly Yaşamı Ve Beslenmesi

Bot Fly (Oestridae), tropikal iklimli bölgelerde sıkça görülen, insanlar ve memeli hayvanlar ile temas halinde olarak ürer ve çoğalır.Genellikle Keçi, Sığır, Tavşan, Sincap, Geyik, At gibi tüylü hayvanlarda sıkça görülebilmektedirler.Yunanca sinek anlamına gelen "mya" kelimesinden türeyerek adını aldığı Miyasiz ise; sinek kurtçuk yada larvalarına bağlı deride ya da herhangi bir iç organda ortaya çıkan enfeksiyonun adıdır.Miyaz, sinek larvalarının canlı veya ölü doku üzerinde larva evrelerini tamamlayana kadar beslenmesi olarak tanımlanmaktadır.Diphtera takımının Schizophora serisine ait organizmalar miyaz sinekleri olarak adlandırılmaktadır.Schizophora serisinin Calytreidae bölümünden Oestridea cinsinin bir üyesi olan Oestrus ovis larvası dünyada en sık rastlanılan eksternal oftalmomiyazis etkenidir.Dişi Bot Fly Sineği larvalarını memeli hayvanlar ve insanların açık yaraları, burun, kulak, göz, ağız boşlu, mesane, ve benzeri bölgelerine bırakır.Bu yumurtalar bırakıldıkları organlara ve bölgelere tutunarak larva formuna dönüşür.İçerisine larva yerleşmiş hayvanlarla bakımı ve benzeri durumlar için yakın temasta bulunan insanlara bulaşması olası bir durumdur.Bu bölgelerde gelişimine devam eden larvalar büyük kurtçuk haline gelene kadar konukçusundan beslenir ve larva gelişimini tamamlamasının ardından konukçusundan ayrılır.Genellikle konukçusunun bedeninde bir delik açar ve ordan kendini dışarıya atar.3-6 haftalık bir Koza ve Pupa dönemi sonrasıda sinek formuna dönüşerek yaşamına devam eder.

İnsan sineği olan Dermatobia hominis , zaman zaman larvalarını barındırmak için insanları kullanır.Larva, dikenlerinden dolayı aşırı derecede ağrılı bir subepidermal durum oluşturabilir.İnsan Sineği (Dermatobia hominis), 12-18 mm. uzunluğunda Orta ve Güney Amerika kökenli Oestridae ailesine dahil zorunlu miyaz etkenidir.En sık görüldüğü yerler ise; Güney Meksika ve Kuzey Arjantin arasındaki bölgelerdir.İnsan Sineği (Dermatobia hominis) larvaları, insanları parazitleyen tek sinek türüdür.Bu tür ise larvalarını diğer sinekler, kene, pire, at gibi hayvanlara da bırakabilmektedir.Dişi Bot Fly sineği, 10 günlük bir süre içerisinde 100-400 arası yumurta üretebilmektedir.Yumurtalar doğrudan hayvan derisine ya da larva yumurtalarına bırakılır ve ara vektöre bağlı yumurtalardan düşer; konakçı hayvanın vücut ısısı, temas veya yakınlık anında yumurtadan çıkmaya neden olur.Diğer Oestridae ailesi üyeleri gibi serbest beslenme aktivitesi göstermemekte ve larva dönemini zorunlu miyaz türünde tamamlamaktadır.Dermatobia hominis dişileri, konaklarına doğrudan temas etme eğiliminde olmayıp, çiftleşme sonrası oluşan yumurtalarını kan emici sinekler veya diğer zoofilik böcekler üzerine salgıladıkları yapışkan madde ile tutturup, bunları mekanik vektör olarak kullanmaktadırlar.Yumurtalar memeli üzerine bırakıldıktan sonra açılmakta ve larvalar kutanöz dokuya penetre olmaktadır.Larva vücuda girdikten sonra 3 evre geçirip sonrasında pupa dönemine geçmektedir.Memeli dokusunda geçen bu süre yaklaşık olarak 28 gün kadar sürmekte, kutanöz ülser ve alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.Dermatobia hominis larvalarının yumurtadan erginliğe kadar olan yaşam süresi 3-4 ay olup, pupa öncesi larva uzunluğu 2 cm’yi bulabilmektedir.Öküz Warble Sineği ( Hypoderma bovis ) ise; bulunduğu konakçıyı öldürmez, genellikle dışkı yolu ile kendini dışarıya atar ve gelişimi dışarıda tamamlar.Larvaların renkleri turuncuya yakın kırmızımsı olup, şekli silindir biçimindedir.10-12 ay boyunca konakçıda gelişir.Sıklıkla atlarda görülen bu tür, gerçek bir parazit olup, pupa evresini konaçkısından ayrılarak toprakta tamamlar.

Bot Fly Sineği Larvası Nasıl Çıkarılır?

Bot Fly Sineği larvasını girdiği bölgede sivilce sıkar gibi sıkmak, ondan kurtulmak için malesef çözüm olmamaktadır.Larva sıkıştırılıp sıkıldığında parçalanabilir ve bedenindeki sıvının dışarı çıkarak vücuda karışması ile Anafilaksi durum oluşabilir ve hasta anafilaktik şoka girebilir.Larvanın deri üzerinden görülebildiği durumlarda yapışkan bantlar işe yarayabilir fakat ek olarak enfeksiyon riski taşır.Çünkü larva solunup tüpünün bazı kısımları bant yapışmasıyla ayrılır ve vücudunun ayrılan diğer parçasının çıkarılmasını zorlaştırabilir.Bot Fly Sineği'nin girdiği tespit edilen bölgeden çıkarılması için tıbbi müdahale gerekmektedir.Çeşitli medya organlarında daha önce bu durumla karşılaşmış tecrübeli insanlarında bu tehlikeli canlıyı girdiği bölgeden çıkardıkları görülmektedir.Bir Bot Fly Sineği Larvasını çıkarmanın en etkili ve hızlı yolu girdiği bölge üstü ve etrafına iyot dökmektir.Diğer bir yöntem ise; Kosta Rika'da yetişen ve bulunan Mata Torsalo ağacının sapının kullanılması ile olur.Bu yöntemde larva ölür ancak beden içerisinde kalır.Başka bir yöntem ise; larvanın girdiği bölgeye oje ya da petrol jölesi (petrol jeli) sürülerek hava ile larvanın ilişkisinin kesilmesi için deliğin kapatılması şeklinde uygulanır.24 saat sonra tıbbi müdahale ile genişletilen yara deliğinden larva forsepsi cımbız gibi bir aletle çıkarılır.

İç organlara ya da hassas bölgelere yerleşen Bot Fly Sineği larvalarının tedavisi ise; uzman ve profesyonel bir tedavi istemektedir.Uzman doktorların kontrol ve muayneleri sonucu, parazitin büyüklüğü ve bulunduğu bölgeye göre tedavi şeklide değişmektedir.Topikal anesteziklerin yardımı ile larva hareketleri yavaşlatılarak larvalar forceps ile çıkarılır ve sonra topikal antibiyotik ile steroid damlalar önerilerek bir hafta kadar takip edilir.Ülkemizde de insanlarda ve hayvanlarda zaman zaman görülebilen bu tür vakalar da tedavisi hemen hemen %100 başarıyla sonuçlanmaktadır.

Bot Fly Zararları

Bot Fly Sineği özellikle seyahat eden insanlar da ve tivari amaçla ülkeler arası nakil olan hayvanlarda rastlanabilmektedir.Her ne kadar tropikal iklimlerde ve geri kalmış toplumlarda daha sık görülse de kent yaşamının daha yoğun olduğu gelişmiş ülkelerde de rastlanabilmektedir.İnsanlar da bilinen en çok vaka baş ve göz bölgelerinde oluşan larva gelişimleridir.Gözde görme bozukluğu, açık yara enfeksiyonları, ciltte kızarıklık, vajinal bölgelerde akıntı ve batma, diyare, solunum yolu enfeksiyonları, tinea pedis ve gıda zehirlenmeleri gibi durumlar görülebilir.Hayvanlar da ise tedavi edilmediği takdirde ölüme kadar götürebilir.Larva organları işlevsiz hale getirene kadar konakçısını yer bitirir ve sonunda konakçısı ölürken ya da ölmesine yakın vücudundan dışarı kendini atar.Nadir de olsa hapşıran hayvanlara yakın olan insanlara ya da çeşitli böceklerin ısırığı sonucu ısırılan insana da parazitlerin geçtiği görülmektedir.

Bot Fly Varsa BOCEKVAR.!

Bot Fly Sineği'nin zararlarından kurtulmanın en etkili ve kesin çözümü, Bot Fly Sineği ilaçlama hizmeti veren bir haşere ilaçlama firması ile temas kurmaktır.BOCEKVAR; yaşam kalitemize, sağlığımıza ve hayvanlara zarar veren Bot Fly Sinekleri'ne karşı , %100 garantili Bot Fly Sineği ilaçlama yöntemleri ile tam hizmet vetmektedir.Uzman ekibiyle sorunun kaynağını ve Bot Fly Sinekleri ile mücadelede en doğru yöntemi belirleyerek harekete geçer ve 15 gün ile 1 ay arasında mükemmel sonuç almanızı sağlar.Bot Fly Sinekleri nasıl yok edilir konusundaki uzmanlığını teknik analizlerle birleştirerek sorunuzun kaynağını tespit eden BOCEKVAR; Bot Fly Sineği ilaçlamanın yanı sıra aynı sorunla tekrar karşılaşmamanız için de gerekli bilgileri sizinle paylaşır.

BOCEKVAR; insan sağlığına, hedef dışı canlılara ve çevreye zarar vermeyen, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ilgili belediyenin vermiş olduğu ruhsatlara uygun bir şekilde biyosidal ürünleri kullanır.Ayrıca BOCEKVAR ekipleri tarafından daha önce belirlenmiş olan Bot Fly Sineklerinin giriş-çıkış noktalarının kapatılması da alanda Bot Fly Sineği probleminin tekrarlanmasının önüne geçecektir.Bot Fly Sineği aktivitesinin bertaraf edilmesine müteakip alanda detaylı temizlik yapılmalıdır.Böylece aktivite görülen bölge, Bot Fly Sinekleri'nin geride bırakmış olabileceği mikrop ve atıklardan arındırılır.Bot Fly Sineği ilaçlama hizmeti Antalya’da yaptığımız uygulamalar arasında ilk sıralardadır.Firmamız uzun yıllar yaptığı uygulamalar ile Bot Fly Sinekleri konusunda uzmanlaşmış ve sorun çözüm oranı %100’e çok yaklaşmıştır.Evde, Ofiste, işletmelerde,özellikle otellerde ve konaklama merkezlerinde ve daha birçok yerde bu zararlı türüne karşı 7/24 ilaçlama hizmeti vermekteyiz.Bot Fly Sineği ilaçlama ve Bot Fly Sinekleri ile mücadele sağlık ve maddi açıdan ciddi mücadele ister.Biz bu ciddiyetin farkında olan bir ilaçlama şirketiyiz.BOCEKVAR; aynı zamanda Bot Fly Sinekleri için kullanılacak ilaçların satışını ve tedarikini de sağlamaktadır.

FOTO GALERİ

 • Bot Fly
 • BotFly
 • Oestridae
 • Dermatobia hominis
 • İnsan Sineği
 • İnsan Bot Sineği
 • İnsan Bot Sineği Larvası
 • Bot Fly Larvası

YORUMLAR

  Bu makaleye henüz yorum ve derecelendirme yapılmadı..

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için üye girişi yapınız.
 • Derecelendir
 • Çok Kötü
 • Kötü
 • İyi
 • Çok İyi
 • Mükemmel

DÖKÜMAN

  Bu haşere tipine henüz dosya veya döküman yüklenmedi..

VIDEO

Bu haşereye henüz video yüklenmedi..