Profesyonel İlaçlama Hijyen ve Temizlik Hizmetleri

Böcek varsa çare BOCEKVAR!
 • BocekVar Çağrı Merkezi
Karınca İlaçlama

Karınca İlaçlama

130 milyon yıl önce ortaya çıktıkları düşünülen karıncalar; kutsal kitaplarda kendinden bahsettiren, yaban arıları ve arılarla birlikte zar kanatlılar takımında yer alan, sosyal yaşam gösteren canlılardır.Karıncalar Formicidae familyasına mensup yaklaşık 14 bin türü bulunan ve arılarla akraba olan bir türdür.Karıncalar koloniler halinde yaşarlar.100 civarında avcı üyeye sahip koloniler olduğu gibi milyonlarca üyeden oluşan kolonilerde mevcuttur.Büyük kolonilerde karıncalar işçi karınca asker karınca gibi çeşitli görevler üstlenmişlerdir.Bu koloniler içinde 1 ya da birkaç kraliçe karınca da bulunmaktadır.

Karıncalar karada yaşayan hayvanların kapladığı alanın %25’ini doldururlar.Karıncaların çok ilginç özellikleri vardır.Kendi ağırlığının 10 katına kadar ağırlık kaldırabilir.Birlik, beraberlik, bereket ve çalışkanlıkları ile günümüze kadar gelmişlerdir.Kimi zaman günlerce, kimi zaman aylarca ve kimi zamanlarda da yıllarca bulundukları alanları terk etmemektedirler.Karınca haşeresinin büyüklüğü genellikle 4 mm dir.Karıncalar siyah, kızıl, kahverengi renklerde olabilirler.Karıncaların kanatlı olanlarının büyüklüğü 5-8 mm arasındadır.

Görüntülenme :7879
20.08.2019 19:18:57

Karıncaların Yaşamı Ve Beslenmesi

Dünyada sıcak iklimin görüldüğü her yerde değişik renklerde ve türde karınca canlısına rastlamak mümkündür.Karıncalar yaz aylarında ve sıcak mevsimlerde oldukça fazla çalışırlar.Günün 16 saatine yakın bir zamanını çalışarak geçiren karıncalar geceleri 5 – 8 saat boyunca dinlenir.Çok küçük yapılı olan bu böceklerin dünyada 10 000’lerce türü bulunur.Genellikle boyları 1 – 3cm. arası değişen bu böcekleri daha büyük olanları da bulunabilir.Genellikle yaşadıkları ortamın rengi ile alakalı bir renge sahip olurlar.Bu bakımdan her renge sahip karıncaya rastlamak mümkündür.En çok görülen renkler kızıl, kırmızı, siyah, sarımtırak karıncalardır.Karıncalarda üreme ve yumurta bırakma sadece kraliçe karıncanın görevidir.Her fırsat bulduğunda yumurta bırakır.Bu karınca kesinlikle dış ortama çıkmaz, bunlar sadece yuvada bekler ve diğer karıncalar tarafından beslenir.Karıncalar çok güçlü böceklerdir.Kendi vücut ağırlığının 50 katı kadar ağırlığındaki besinleri dahi kaldırıp yuvasına taşıyabilir.Karıncalar beslenmesinde hem bitkisel besinleri kullanır hem de hayvansal besinleri kullanır.Bu bakımdan önüne çıkan her türlü organik besini yuvasına taşırlar.Karınca böceğinde kanat sistemi yoktur, bu böceklerin 8 adet ayağı bulunur.Karıncaların baş kısmında 1 çift antenleri bulunur.Bu antenleri sayesinde besinlerini bulurlar ve kendi aralarında iletişimini sağlarlar.Termitler gibi kendi yuvalarını topraktan inşa edebilirler.Yer altında kolonileşebilirler.Kütüklerin içlerini de çok severler.Karıncalar evlerimizde de bolca görülür.Çünkü insanların yaşam alanları karıncalar için adeta bir besin kaynağıdır.Evlerimizde karoların ve kırık fayansların altlarına yuva yaparlar hatta yuvalarını genişletmek için karoların altındaki kumları dışarı taşıyabilirler.Mutfak karıncaların çok yoğun görüldüğü yerlerdir.Karıncalar insanların yemeklerini paylaşırken bir çok kültürde karıncalar ve karınca larvaları besin olarak tüketilmektedir.

Sosyal bir yaşama sahip karıncalar; işbirliği içinde, birbirlerine karışmış bir şekilde birlikte yaşarlar ve dünyanın en hareketli canlısı olarak bilinirler.Kolonilerin sayısı, türlere göre, yüzlerce karıncadan milyonlarca karıncaya kadar değişiklik gösterir.Her koloni içinde, her biri özel fonksiyona sahip farklı tipte karıncalar bulunur.Tüm karınca kolonilerinde, asıl rolü yumurtlamak olan bir veya daha fazla kraliçe vardır.İşte bu kraliçelerin yumurtalarından belirli bir kuluçka süresi sonunda beyaz, kurtçuk benzeri larvalar çıkar ve bunlar daha sonra yetişkin "işçi" karıncalara dönüşürler.İşçiler, kraliçeleri ve büyümekte olan yavruları beslerler ve bakımlarını üstlenirler.Genellikle koloniden uzak mesafelerde su ve yiyecek aramaya giderler.Karıncalar, işçi karıncaların yiyecek ile yuvaları arasında takip ettikleri görünmeyen koku izleri bırakırlar.Birçok türde, karıncaların izi, yuvalarının bulunduğu veya dışarıdan içeri girdikleri yere geri dönmelerini sağlayacak kadar belirgindir.Bu yüzden de, karıncalar her yükseklikteki yaşam alanında görülebilirler.Gelişmiş koku duyuları ile kötü kokan yerlerden uzak durdukları gibi hoş ve güzel her koku veren besin maddesi yada eşya karıncalar için tercih sebebidir.Özellikle şekerli besin maddelerine düşkünlükleri ile bilinirler.Karıncaların vücutlarında bitkilerde bulunan selülozu sindirebilecek enzimler olmadığından bitkilerle beslenmezler.

Karıncaların İlginç Özellikleri

Yaklaşık 130 milyon yıl önce ilkel arılardan türedikleri kesin olmamakla birlikte, karıncaların Kretase dönemi olarak adlandırılan zaman diliminde dünyada dolaşmaya başladığı düşünülmektedir.Çiçekli bitkilerin tüm dünyaya yayılmaya başladığı çağları kapsayan bu dönemde birden ortaya çıkan Karıncalar, evrimin ters bir duruş sergilemeleriyle kafa karıştırırlar.Canlılar, kara yaşamından hava yaşamına doğru evrimleşirken karıncalar; aynı kara memelilerinden evrimleştiği düşünülen yunuslar ve balinalar gibi bir "ters evrim" canlısı olarak dikkat çeker.Bununla birlikte karınca kolonileri, üreme dönemlerinde kanatlı karıncalar da yetiştirebilirler.Günümüzde 14.000 civarında farklı karınca türü dünyada adeta bir imparatorluk kurmuş durumdadır.Karıncalar; dirsekli antenleri, düğümü andıran belleri ve iri kafalarıyla ayırt edilirler.Yürüyüşleri sırasında altı bacakları, üçerli iki grup halinde adeta bir robot gibi hareket eder.Robot gibi dememizdeki ince espri, günümüzde bazı robotların hareket biçimlerinin karıncalardan modellenerek geliştirilmesiyle ilişkilidir.Bunun dışında karıncaların genel anatomileri dünyadaki diğer böcek familyalarıyla aynı özellikleri taşır.Karınca türlerinde farklılık yaratan özelliklerin başında görme yetenekleri gelir.Genel karınca türlerinin çoğu vasat bir görme yeteneğine sahiptir, hatta bazı türler tamamen kördür.Sadece Avustralya'da yaşayan Mrymecia karıncaları üstün görüş yeteneklerine sahiptir.Dünyada ilk kez ortaya çıktıklarında genel canlı nüfusunun ancak %1'ini teşkil ettiği düşünülen karıncalar, günümüzde yaşayan biyokütlenin % 20'sini teşkil etmektedirler.Şu anda her 5 canlıdan biri olan karıncalar dünya üzerinde en çok Afrika'da bulunan karıncalar işgalci bir yayılma politikası izlerler.Bu işgaller meşhur çekirge saldırıları gibi anlık yıkımlara sebep olmazlar.Karıncalar, bir alana yavaş yavaş yerleşir ve tamamen ele geçirirler.Şu an dünya üzerinde sadece Antartika'da ve bazı buzul bölgeler dışında tüm yaşam alanlarında en az bir tane karınca kolonisi bulunur.Bir tek karınca kolonisinde ise milyonlarca karınca barınır.

Bilindiği üzere, karıncalar kendi ağırlıklarının 10 katını kaldırabilecek kadar güçlü canlılardır.Fakat güçlü oldukları tek alan bu değildir.Kendi kütlelerinden çok daha yüksek oranlardaki cisimleri kırıp, kesip, parçalayabilirler.Çünkü eğer karıncalar ortalama bir kedi ya da köpek kadar büyük canlılar olsaydı muhtemelen dünyadaki bir çok türün ve hatta insanların sonunu getirirlerdi.Karıncalar koloniler kurar ve bu koloni içerisinde kendi yaşam biçimlerini oluştururlar.Kolonilerde karıncalar; işçi, asker ve üreme karıncası olarak sınıflara ayrılırlar.Kolonide bir tane kraliçe karınca olur ve bütün koloni yaşamı kraliçe karıncayı korumak üzerine kuruludur.Karıncaların tarım yaptığını bir çok insan bilmez.Karıncalar yuvalarının içinde belirli alanlar ayırır ve bu alanlarda mantar yetiştirirler.Dışarıdan besin bulunamadığında, yetiştirilen bu mantarlarla beslenen kolonide sırf bu iş için sadece yuva içinde çalışan işçi karıncalar vardır ki bu karıncalar çiftçi karınca olarak da adlandırılabilir.Karıncaların bir çoğunun görme konusunda zayıf olanları yolunu bulma noktasında kimyayı kullanırlar.Salgıladıkları kimyasal ve kokular vasıtasıyla öncü karıncalar arkalarından gelene bir nevi yol tarifi yaparlar.Kokuyu takip eden tüm karıncalar tek bir yol üzerinden ilerleyerek kesin bir şekilde hedeflerine şaşırmadan ulaşırlar.Bu sebeple yuvasından uzaklaşmış bir karınca sürüsünü tek bir düzlem üzerinde hareket ederken görebilirsiniz.Karıncaların tüm çalışma modelleri bu kimyasal düzen üzerine kurulur.Kimyasal kokular sayesinde, yol bulurlar, organize olurlar ve imkansız denilen ne varsa gerçekleştirebilirler.Tüm bu faaliyet tek bir karıncanın yol göstermesiyle başlayıp, adeta telepatik bir şekilde zincirleme bir etkiyle tüm koloniye yayılan proje sayesinde gerçekleşir.Karıncalar koloni halinde, düşünür, karar verir ve uygularlar.

Karıncaların Üstün Cesareti

Karıncaların doğal düşmanlarının başında başka kolonideki karıncalar gelir.Koloniler arası savaşlar, karıncalarda bir töre gibidir.İnsanlar gibi, büyük savaş meydanlarında birbirilerine giren karınca kolonileri kimi zaman birbirilerinin alanlarını fethederler.Kimi karınca kolonileri sırf yağmalamak için çevre bölgelerdeki bütün kolonilere saldırırlar.Ancak karıncalar kendi iç hesaplaşmaları dışında bir çok doğal düşmanla da mücadele ederler.Sürüngenler, kuşlar ve karıncayiyen gibi memeliler karıncaları menüsünde sürekli bulunduran canlılar arasında yer alır.Karıncalarda "Atara atar, gidere gider" düsturu hakimdir.Asla geri vitesleri yoktur, kaybedecekleri kesin olan bir mücadeleye bile kolonileri adına büyük bir cesaretle atılırlar.Orantısız bir güç uygulandığında bile karıncaların süper organizma olarak oluşturdukları bu adacık ayakta kalır.İlginç olan, dış duvarlardan içeriye asla su sızmaz ve tüm koloni birbirini hayatta tutmak için adeta direnir.Bir karınca yuvası ve kolonisi için tehdit algıladığında öleceğini bile bile kendi ağırlığının ve büyüklüğünün kat kat üstünde olan düşmanına tereddüt etmeden saldırabilir.

Karıncaların en önemli özelliği, bütün koloni olarak bir araya gelip süper organizma adı verilen sistemi kurabilmeleridir.Bir koloni bir kez süper organizma haline gelirse, dışarıdan çok büyük bir güç uygulamadan sarsılamaz bir yapı oluşur.Süper organizmanın amacı öncelikle larvaları ve kraliçeyi korumaktır.Bir bütün haline gelmek ne ise onu yaşar karıncalar.Karıncalar bir kez bir alanda koloni kurmaya karar verdiklerinde toprak içerisinde öyle bir yaşam kompleksi kurarlar ki, tüm dünyanın bu yuvalarla çevrili olduğunu söylesek ortaya korkutucu bir tablo çıkar.Özellikle su karıncalar için çözülmesi zor bir problemdir.Bir karıncayı boğmak zordur.Çünkü karınca adeta bir dalgıç gibi kendisine nefes alabileceği bir hava kabarcığı oluşturur ve kafasını bu kabarcığın içinde belli bir süre muhafaza edebilir.Bütün bir koloni sular altında kalsa bile, o zaman süper oganizma devreye girer ve bir araya gelen karıncalar suyun üstünde adeta etten duvar örerler.Koloninin büyük bir kısmı, kraliçe ve larvaların barınabileceği bir adacık oluşturmak için kenetlenir.Bu adacık yeni bir kara parçası bulunana kadar bütün koloniyi suyun üstünde taşır.Süper organizma haline gelmiş bir koloniyi dağıtmak neredeyse imkansızdır.Karıncalar yerçekimine karşı bile birlikte direnerek inanılmaz görüntüler ortaya çıkartabilirler.Karıncalardaki gizemli dünyayı çözmek için bilim ve inceleme adına yapılan bir takım testler ve deneyler uygulanarak bir karınca kolonisi katledilmiştir, karıncaların yaşam hakları ellerinden alınmaktadır.

Karıncaların Doğaya Faydaları

Karıncalar toprağın hava almasına ve humus yönünden,zenginleşmesine katkı sunarlar.kırmızı karınca cinsi genellikle ormanlık alanlarda yaşar.Ormanda ki ağaçlara zarar veren böcekler ile beslenirler ve doğanın dengesinin bozulmasını önlerler.Karıncalar tohumları yuvalarına taşıyarak, onların filizlenmesine ve çoğalmasına katkı sağlarlar.Karıncaların toprak içine açtıkları deliklerden, yağmur suları süzülerek,yer altı sularının oluşmasına etken olur.Et yeğen karınca cinsleri,ölmüş hayvanları yiyerek, salgın hastalık oluşmasını önlerler.Bazı karınca türleri, yaprak ve otsu bitkileri keserek kolonilerine taşırlar.Karıncalar, kestikleri yaprak ve gövde parçalarını kolonilerinde biriktirirler.Bu kesme işlemi de görev dağılımıyla halledilir.Çeneleri kuvvetli kesici karıncalar durmadan yaprak keserken, aşağıda bekleyen taşıyıcı karıncalar vücut ağırlıklarından çok daha ağır olan parçaları sırtlanarak koloniye taşırlar.Biriktirilen bu bitki parçaları bu işle görevli karıncalar tarafından parçalanır ve bir salgıyla kaplanır. Ardından, karınca kolonisinin asıl yemeğini temin eden mantarın beslenmesi için kullanılır. Mantar bu bitki parçalarından beslenerek gelişir ve karıncalar besledikleri bu mantarın hasadını yaparlar.Aphid denen bir çeşit ağaç bitini "ehilleştiren" bu karınca türleri, bu bitleri sürekli güderler.Taşıyarak daha bereketli ağaç gövdelerine götürür ve beslenmelerini sağlarlar.Ardından, bu bitlerin salgıladığı tatlı bir sıvıyı emerek koloniye götürürler.Yağmur yağdığında ya da bir tehlike göründüğünde, sürülerini koruyan insanlar gibi bitleri toplayarak bir araya getirir, tehlike geçtiğinde tekrar otlatırlar.

Karıncaların insana benzemenin yanında, insanı geçtikleri bir nokta varsa, o da bu zombilik müessesesi.İnsanlar arasında hala zombi yok, ancak bir çeşit zararlı mantar, zombi karıncaların oluşmasını sağlıyor.Bu mantar, bulaştığı karıncanın sinir sistemini ele geçirerek zombi gibi mantıksız davranmasını sağlıyor.Sendeleye sendeleye en yakın ağaç ya da bitkinin özsularını ileten damar yapısına keskin çenesiyle ısırarak yapışmasını sağlıyor.Daha sonra mantar, karıncayı öldürüyor.Çenesi vasıtasıyla ağacın özsuyunu emen mantar, karıncanın beynini parçalayarak oradan büyüyor ve sporlarını etrafa saçarak diğer karıncalara bulaşıyor.İnsanlar bulaşıcı hastalığa sahip türdaşlarını karantinaya alıyorsa, karıncalar da bu mantarın bulaştığını gördükleri türdaşlarını toplumdan dışlıyor ve hastalığı yaymasını engelliyorlar.Karıncalar önlerine çıkan zengin besin kaynaklarını asla es geçmezler ve o besinden faydalanabilecekleri en ufak parçaya kadar tüketir ve yuvalarına taşırlar.Müsrif olmayan karıncalar bu özellikleriyle dünya üzerindeki atık ve ölü organizmaların tüketiminde de önemli rol oynarlar.Karıncalar hayvanlar aleminin en tutumlu hayvanlarıdır.Asla kaynakları çarçur etmezler, ihtiyaçlarından fazlasını kullanmazlar.Bunun yerine karıncalar yiyebileceklerinden fazlasını yuvalarına götürüp saklama eğiliminde canlılardır.

Karınca'nın Zararları

Karıncaların doğaya faydası ve katkısı olduğu gibi yaşam alanlarında da tehdit oluşturmaktadırlar.Karıncalar insanları ısırır fakat sokmaz veya zehirlemez.Fakat bazen insan vücudunda gezindikleri zaman insanda alerjiye sebep olabilirler.Özellikle insanların yaşam alanlarında, yaşam alanlarındaki bitkilerde ve bahçelerde ortaya çıktıklarında verebilecekleri zararın potansiyeli korkutucudur.Çünkü dayanıklı hayvanlar olan karıncalar çeşitli hastalıkların mikroplarını taşırlar.İstila ettikleri mekânlar, en azından bu nedenle hijyenini kaybeder.Öte yandan doğrudan zarar vermedikleri sanılsa da karıncalar insanları ısırmaktan çekinmezler.Bu ısırıklar hem taşıdıkları mikropları aktarmaları hem de alerjiye yatkın olanlarda alerjik reaksiyon oluşturmaları sebebiyle tehlike oluşturur.Bununla birlikte yiyecekler dahil her şeyin üzerinde dolaşmaları da taşıdıkları mikropların yayılmasına neden olur.Bulaştırdıkları başlıca hastalıkların tifüs, verem, dizanteri, veba ve şarbon olduğu saptanmıştır.Doğal ortamda özellikle ekinlere dadanan bu böcekler ekinlerin tanelerini kemirerek yer ve tahıl ve hububat maddelerini yuvalarına taşıyarak bunlara zarar verirler.Karıncalar ev ortamına genellikle duvarlarda buldukları yarık, çatlak ve duvar açıklığından evin içine girerler.Ev ortamında en çok mutfak ve kiler kısmında bulunan karıncalar buradaki besin kaynaklarına zarar verirler.

Genellikle Afrika'da görülen ve karınca türünün en büyükleri olarak bilinen Mermi Karınca'ları adını merminin insana verdiği acıdan almaktadır.Bu karıncaların çenelerinde bulunan zehirin insana enjekte edilmesi durumunda bu zehir beynin duyulan acının hafifletilmesini sağlayan hormonların üretilmesini engeller.Bu nedenle de bu karıncanın ısırdığı bölge çok acır. Öyle ki; bu karıncanın sizi bir defa ısınması mermi yemiş kadar büyük acılar duymanıza neden olur.Bu karıncanın vermiş olduğu acı hissi dünyanın en şiddetli acı hissi olarak bilinir.Bu acı hissi öldürücü değildir ama insan psikolojisine ağır bir darbe vurduğu bilinmektedir.

Son derece tehlikeli olabilen bir diğer karınca türü de Ateş Karıncaları'dır.Yeni doğmuş bir buzağı yavrusunun solunum yollarından ısırıp onu öldürebiliyorlar.Ateş karıncaları son derece dayanıklı canlılardır, insanların dayanamayacağı çok yüksek sıcaklıklara bile dayanabilirler.Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar.Çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri vardır.Bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorun teşkil etmektedirler.Bazı ateş karınca türleri, “zencefil karıncaları” olarak bilinmektedir.Isırıkları yanan cildin verdiği acıyla eş değerdir.Onlardan gelen sokmalar çok acı verici ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.Isırıkların zehri alkaloidlerden oluştuğu için çok tehlikeli olabilir.İnsan cildindeki alerjik reaksiyon, şişlik ve tahrişe neden olabilir.Diğer semptomlar zamanla tedavi edilmezse sonuçta ölümcül olabilen genişlik ve konuşma bozukluğu olabilir.

Karınca türleri arasında en tehlikelisi olarak kabul edilen Bulldog Ant Karıncaları uzun dişleriyle insanı ısırmasıyla, zehiri insana vermesiyle birlikte dayanılmaz bir acı hissi oluşturmasıyla bilinir.Bu sebeple Guinness Rekorlar Kitabı bu böceği dünyanın en tehlikeli böceği olarak kayıtlara eklemiştir.1988’den beri Bulldog karıncaları yüzünden yaklaşık üç insan ölümü yaşanmıştır.Zehrinin ise uzun süre dokuya karşı duyarsızlığa neden olduğu görülmüştür.Tehlikeli diğer türleri ise Jack Jumper Ant, Pony Ant, Green Tree Ant, Bullhorn Acacia Ant, Florida Harvester Ant, Siafu Ant, Army Ant, Bullet Ant türleridir.

Karınca İle Mücadele Yöntemleri

Evinizi veya ofis alanınızı geri kazanmanın ilk adımı karınca istilasının türünü tanımlamaktır.Bunlardan biri, binanın dışında yaşayan karıncaların içeri gelmesi, bir diğer istila türüde bina içinde besinler ile içi içe koloni kurmuş karınca yuvalarıdır.Karıncaların boyları her ne kadar küçük olmuş olsa bile aralarında büyük olan cinsleri de bulunabilmektedir.Büyük olanlarının ısırma olasılıkları çok daha fazla olduğu için özellikle de küçük çocuklardan uzak tutmak gerekebilir.Ev ve ofislerin yanı sıra insanların toplu halde bulundukları mekânlarda, yani hastaneler, okullar, camiler, banka şubeleri ve kamu binalarında karıncalara karşı önlem alınması yerinde olur.Özellikle hastaneler ile okullar, taşıdıkları mikropları her yere ulaştıran karıncalardan en kısa zamanda kurtulmalıdır.Bina yada yaşam alanının yapısının içlerini boşaltarak yapının zayıflamasına neden olabilirler.Bu tür sorunlarla karşılaşmamak ve daha temiz bir yaşam alanına sahip olmak için karınca ile mücadele şarttır.Sosyal böcekler olarak da adlandırılan karıncalarla mücadele, bu minik ve hızlı hayvanların çabuk çoğalmaları ve her yere girip saklanabilmeleri nedeniyle kolay sonuçlanmaz.Amatör yöntemler ise sadece geçici çözümler sağlar.Fakat aşırı yoğun bir karınca istilası yok ise,karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak ta mümkündür.Karıncalar tarçından ve kokusundan hoşlanmazlar uzak dururlar.Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların ev yada yaşam alanına girdiği yolun üstüne dökerek içeri girmeleri engellenebilir.Kapı girişlerine ve diğer girebilecekleri yerlere çubuk şeklinde tarçın bırakmakta işe yaramaktadır.Arnavut biberi karıncaların sevmedikleri ve onlara karşı kullanabileceğimiz bir diğer silahtır.Kaynamış suda özü suya karışmış biberi karıncaların geçtikleri yerlere dökerek uygulanabilir.Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir.Karıncalar, buldukları hazinenin izini kaybetmemek için kendilerince iz bırakırlar.Yaptıkları en sık yöntem de geldikleri yollara koku bırakmaktır.Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından, bıraktıkları kokuyu ortadan kaldırmak ve hijyenik ortam için bir hayli etkili olacaktır.

Karıncalar şekerli yiyeceklere düşkündür.Bu nedenle, yerlerde şekerli yiyeceklerin ve diğer yiyecek maddelerinin bulunmaması ve temiz tutulması çok önemlidir.Hijyenik ortam özellikle mutfakta çok önemlidir ve evinizi karıncalar için çekici kılmayı önlemenin en temel yollarından da biridir.Benzer şekilde, çöp kovalarının ağızları her zaman kapalı tutulmalıdır ve çöpler sık sık dışarı çıkarılıp, dökülmelidir.Bu iki alışkanlık, karıncaları evinizden uzak tutmada büyük fayda sağlayabilir.Karıncaların çoğu tatlı yiyecekleri ve diğer böcekleri yemekten hoşlansa da, karıncalar aynı zamanda nemli ve su kaynaklarına yakın yerlere yuvalarını yapmak isterler.Türkiye’de bulunan en yaygın tip karıncalar olan Küçük Siyah Karıncalar, özelikle yuvalarını iç alanlarda mutfak ve banyo gibi yerlerde, dış alanlarda ise, nemli, çürümüş veya devrilmiş ağaçlara yaparlar.Bu nedenle, karıncalar yuva yapmak için kendilerine iyi bir yer ararlarken de, hedeflerine nemli ve rutubetli evleri alırlar.Evinizin yakınındaki bitkiler karıncaların kolaylıkla içeri girmesine olanak sağlarlar.Çünkü karıncalar ve böcekler, bitkileri evinize girmek için bir köprü olarak kullanabilirler.Aynı zamanda, evinizin yanındaki bitkiler, nemi evin dış cephe kaplaması içinde tutarlar ve bildiğimiz gibi karıncalar nemli bölgeleri çok severler.Bitkiler mümkün olduğu kadar evden uzakta olmalıdır.En iyi sonucu almak için, toprak ile evinizin dış cephesi arasında bir sınır oluşturmanız faydalı olacaktır.Evinizde veya işyerinizde gezinen karıncalar sadece sinir bozucu değildir.Aynı zamanda zarar görmüş yiyecekler ve hasar görmüş mallara yol açabilir ya da can yakıcı bir ısırıkla sonuçlanabilir.Karıncaların kalıcı olarak yok edilmesi biraz bilgi, sabır ve hedefe yönelik yoketme taktikleri gerektirir.

Karıncalar İle Kimyasal Mücadele

Karıncalar ile kimyasal mücadele profesyonel tecrübe ve ciddiyet ister.Karıncanın oluşmaması için, onları bizimle birlikte yaşamaya iten koşulları ortadan kaldırmak en iyi yollardan biridir.Ancak bir kere evinize o görünmez izlerini bıraktıklarında, bireysel mücadele teknikleri işe yaramayacaktır.Bu usta karıncalara karşı en iyi savunma, kapsamlı bir haşere kontrol planıdır.Karınca kontrol pestisitleri kullanarak kesin başarı alınabilir, fakat uygulama esnasında insan ve çevre güvenliği en üst düzeyde tutulmalıdır.Karınca ile mücadelede kullanılacak kontrol pestisit türlerini; yemler, jeller, borik asit ya da diğer boratlar, böcek büyüme düzenleyicileri, hydramethylnon, neonicotinoidler, avermectin, fipronil, metaflumizone, (S)-Indoxacarb, fenoxycarb, aerosol spreyler ve sis uygulamaları, bitkiler, organofosfatlar ve karbamatlar olarak sıralayabiliriz.Fakat bu pestisitlerin kullanımında olumsuz etkileri minimize etmek için bazı önlemler alınması gerekmektedir.İç mekanlarda zehirli hayvan yemi istasyonlarını yalnızca çocuklar ve evcil hayvanlar iç duvarlarına, ağır aletlerin altına veya kapalı tarama alanlarına tamamen erişilemeyen konumlara yerleştirilmelidir.Yemleri hiçbir zaman yiyecekleri kirletebilecekleri yerlere koymamalıdır.Zararlıların tüm işaretleri yok olduktan sonra, yeni karıncalar popülasyonunu çekmekten kaçınmak için yem istasyonlarını hemen kaldırılmalıdır.Çocuklara, hedef dışı evcil hayvanlara ve diğerlerine zarar vermemek için böcek ilacı ürünlerindeki etiket talimatlarını daima okuyup harfiyen uygulamaya özen gösterilmelidir.Uygulayan kişi yada kurum çalışanları etikette yazanların aslında kanun olduğunu bilmelidir ve etiket talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olabileceğini unutmamalıdır.

Karınca İlaçlamada Böcekvar!

Karıncaların zararlarından kurtulmanın en etkili ve kesin çözümü, karınca ilaçlama hizmeti veren bir haşere ilaçlama firması ile temas kurmaktır.BOCEKVAR; insanlara ve yaşam alanlarına zarar veren karıncalara karşı , %100 garantili karınca ilaçlama yöntemleri ile tam hizmet vetmektedir.Uzman ekibiyle sorunun kaynağını ve karınca ile mücadelede en doğru yöntemi belirleyerek harekete geçer ve 15 gün ile 1 ay arasında mükemmel sonuç almanızı sağlar.Karınca nasıl yok edilir konusundaki uzmanlığını teknik analizlerle birleştirerek sorunuzun kaynağını tespit eden BOCEKVAR; karınca ilaçlamanın yanı sıra aynı sorunla tekrar karşılaşmamanız için de gerekli bilgileri sizinle paylaşır.

BOCEKVAR; insan sağlığına, hedef dışı canlılara ve çevreye zarar vermeyen, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik ve ilgili belediyenin vermiş olduğu ruhsatlara uygun bir şekilde biyosidal ürünleri kullanır.Ayrıca BOCEKVAR ekipleri tarafından daha önce belirlenmiş olan karıncaların giriş-çıkış noktalarının kapatılması da alanda karınca probleminin tekrarlanmasının önüne geçecektir.Karınca aktivitesinin bertaraf edilmesine müteakip alanda detaylı temizlik yapılmalıdır.Böylece aktivite görülen bölge, karıncaların geride bırakmış olabileceği mikrop ve virüslerden arındırılır.Karınca ilaçlama hizmeti Antalya’da yaptığımız uygulamalar arasında ilk üçtedir.Firmamız uzun yıllar yaptığı uygulamalar ile karınca konusunda uzmanlaşmış ve sorun çözüm oranı %100’e çok yaklaşmıştır.Evde, Ofiste, işletmelerde,özellikle otellerde ve konaklama merkezlerinde ve daha birçok yerde bu zararlı türüne karşı 7/24 ilaçlama hizmeti vermekteyiz.Karınca ilaçlama ve karıncalarla mücadele sağlık ve maddi açıdan ciddi mücadele ister.Biz bu ciddiyetin farkında olan bir ilaçlama şirketiyiz.

FOTO GALERİ

 • Karınca
 • Kızıl Karınca
 • Karıncalar
 • Formicidae

YORUMLAR

  Bu makaleye henüz yorum ve derecelendirme yapılmadı..

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için üye girişi yapınız.
 • Derecelendir
 • Çok Kötü
 • Kötü
 • İyi
 • Çok İyi
 • Mükemmel

DÖKÜMAN

  Bu haşere tipine henüz dosya veya döküman yüklenmedi..

VIDEO

Bu haşereye henüz video yüklenmedi..